اجزای تشکیل دهنده تاور کرین پتن

همه تاور کرين ها صرف نظر از نوع آنها اجزاي ثابتي دارند که در شکل زير مي بينيد:
تير مشبک
پايه جرثقيل
برج يا دکل
بازو يا تير اصلي جرثقيل
پايه در پايين به يک بالشتک بتني بزرگ که تکيه گاه تاورکرين است پيچ شده است و در بالا به دکلي متصل شده که به تاورکرين ارتفاع مي بخشد.

واحد چرخان
دکل
در بالاي دکل، واحد چرخان که شامل چرخ دنده و موتور ميباشد قرار دارد و اجازه مي دهد تا تاورکرين بتواند به دور خود بچرخد.
در بالاي واحد چرخان سه قسمت وجود دارد:
1. بازوي افقي بلندي که وظيفه حمل بار را بر عهده دارد و واگن برقي در راستاي بازوي تاورکرين حرکت مي کند تا بار را از مرکز تاورکرين دور يا به آن نزديک کند. و در اصطلاح به آن working jib مي گويند.

2. بازوي مکانيکي کوتاه تر يا تير مشبکي که اصطلاحا Counter Jib خوانده مي شود، در راستاي بازوي بلندتر مي باشد و شامل موتور و ادوات برقي مي باشد که وزني تقريبا معادل اساس بتني تاورکرين دارد.
3. کابين اپراتور
4. تير مشبک (jib) شامل موتوري مي باشد که نيروي لازم براي حمل بار را تامين مي کند و داراي واحد الکترونيک مي باشد که آن را کنترل کرده و کابل تاورکرين و در نتيجه واگن برقي را هدايت مي کند.
موتوري که واحد چرخان را هدايت مي کند در بالاي جرخ دنده بزرگي قرار گرفته است.
براي عمليات تاورکرين عوامل مهمي هستند که در هر کارگاه بايد به آنها توجه شود:
نوع بار
اندازه و شکل بار
محل بار و ميزان تغيير مکان مورد نظر بار
ارتفاع لازم براي بالا بردن بار
شعاع عمل مجاز با توجه به تاورکرين و نوع تير آن
وزن بار و ملحقات

فضاي باز کافي براي عمليات تير و اتاقک تاورکرين
يک تاورکرين معمولي چنين مشخصاتي دارد:
حداکثر ارتفاع معادل 265 فوت يا 80 متر است.
البته يک تاورکرين گاهي بيش از اين مقدار ارتفاع دارد، به شرطي که از نوع بالارونده بوده و با افزايش ارتفاع ساختمان بالاتر ميرود.
حداکثر دسترسي معادل 230 فوت يا 70 متر است.
حداکثر قدرت بلند کردن بار وزني معادل 18 تن است.

توجه : حداکثر باري که تاورکرين ميتواند تحمل کند حدود 18 تن است اما اگر واکن برقي در انتهاي بازوي تاورکرين باشد نمي تواند چنيني باري را تحمل کند و بهتر است که در هنگام حمل بارهاي سنگين واگن برقي در بالاي دکل تاورکرين باشد

حداکثر بار مجاز
در تاورکرين از دو سويچ محدود کننده براي اطمينان از اينکه اپراتور باري بيش از حد مجاز بر آن وارد نکند استفاده شده است. وقتي که حداکثر بار بر تاورکرين وارد مي شود سويچ باعث مي شود که کابل ها کشيده شده و بار بيش از 18 تن به قسمت انتهايي بازوي تاورکرين نرود

علت سقوط نکردن تاورکرين پتن
وقتي شما به بلندي تاورکرين نگاه مي کنيد، همه چيز خطرناک و نامتعادل به نظر ميرسد، بخصوص اينکه هيچ کابلي از آنها پشتيباني نمي کند.
نخستين عنصر پايداري در تاورکرين پايه بتني است که قبلا در مورد آن صحبت شد. (بالشتک بتني)
اين پايه معمولا ابعادي به اندازه 10 × 10 × 1.3 متر و وزني معادل 182 تن دارد.
پايه تاورکرين بوسيله در عمق زيادي از اين پايه پيچ داده مي شود تا وزن و گشتاور بار را تحمل نمايد.