بازرسی فنی و ایمنی جرثقیل برجی

تاور کرين يا جرثقيل برجي يکي از دستاورد هاي مهم بشري مي باشد که ساختارهاي متفاوتي ، بنا به نوع توقع کاربر را دارا مي باشد و در زمينه هاي برج سازي ، سد سازي ، سيلو سازي ، پل سازي و ... به کار گرفته مي شود که خود مي تواند در ارتفاعهاي متفاوت با باربرداري هاي متفاوت در شعاع هاي متفاوت خدمت دهي نمايد. و چون قدرت مانور بسيار بالا در زمينه ي باربرداري جهت استفاده هاي گوناگون را دارا مي باشد مورد توجه قشر عظيمي از صنعتگران را چه در زمينه ي برج سازي و ... به خود اختصاص داده است.
عملکرد اين نو ع از جرثقيلها در اموربار برداري و جا بجايي بار همواره با مخاطراتي مواجه ميباشد و افرادي که با تاور کرين مرتبط ميباشد در سالهاي اخير با حوادث متعددي در حين کار با اين دستگاه مواجه شده اند.
در اينجا ميتوان به عمده دلايلي که منجر ايجاد حادثه ميشود اشاره کرد :
ايجاد مشکلات فني در قطعات بحراني دستگاه :
درام – سيم بکسل – قلاب – استراکچر يا بدنه
فرسودگي و خستگي سازه دستگاه
فقدان تجهيزات کنترلي و حفاظتي همانند قطع کن هاي بار و حسگرهاي ظرفيت بار و...
فقدان اطلاعات و آموزش کافي ، در مورد افراد مرتبط با دستگاه
و در انتها خطاهاي انساني
ناگزير براي کاهش حوادث و ايمن سازي اين نوع از جرثقيل ها ، ميتوان به صورت دوره اي جرثقيل هاي برجي(تاور کرين) را مورد تست و بازرسي فني و ايمني قرار داد که در انتها ، بازرسي هاي مداوم و تخصصي ميتواند در کاهش و حذف حوادث ناشي از کار با تاور کرين ها ، بسيار موثر باشد. البته امور آموزشي و بالا بردن اطلاعات فني و ايمني در افراد مرتبط با اين جرثقيلها به همراه تکرار ميتواند در بروز حوادث انساني بسيار تاثير گذار باشد.
نظر به اينکه اين شرکت با تکيه بر نيروهاي متخصص و کارشناس و اخذ مجوزهاي لازم در امور بازرسي ايمني و فني و آموزش جرثقيلها و از جمله جرثقيل برجي ( تاورکرين پتن ) را دارا ميباشد ، ميتواند خدمات شايسته اي را در کاهش حوادث ناشي از کار با جرثقيل ها ارائه دهد.
باشد که جهاني بدونه حادثه و همراه با آرامش داشته باشيم.  

مقالات