بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

نشاسته خام با ویژگی‌های نسبتاً مناسب ازجمله زیست‌تخریب‌پذیر بودن، کاربرد گسترده‌ای در صنایع کارتن‌سازی به‌عنوان چسب دارد. امروزه در این کارخانه‌ها عمدتاً از نشاسته ذرت برای تولید چسب استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌منظور بهبود ویژگی‌های چسب نشاسته ذرت، از نرمه­ های خمیرکاغذ سولفیت نیمه‌شیمیایی خنثی (NSSC) به‌عنوان یک افزودنی طبیعی و از پِرسولفات‌آمونیوم به‌عنوان یک افزودنی شیمیایی اکسیدکننده استفاده شد. نرمه­ها در سه سطح 5، 10 و 15 درصد و پِرسولفات‌آمونیوم در 5 سطح 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 گرم بر مبنای وزن خشک نشاسته به چسب آماده افزوده شد. افزودن نرمه در 3 سطح مذکور باعث افزایش مقاومت چسبندگی (PAT) ورق‌کارتن به‌ترتیب به میزان 25%، 35% و 43% گردید. این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش تعداد و قدرت اتصال هیدروژنی بین لیفی لایه‌ها (کاغذ کنگره‌ای و لاینر) و افزایش مقدار مواد جامد چسب باشد. نتایج افزودن پِرسولفات‌آمونیوم در صنعت کارتن سازی نشان داد که استفاده از این ماده با روش مشابه اختلاط نرمه‌ها با چسب نشاسته، نتایج مطلوبی دربر ندارد و از سایر روش‌ها باید استفاده نمود.