تاورکرین پتن چگونه به وجود آمد؟

تاور کرين چيست ؟

تاور کرين نوعي جرثقيل برج سازي است که اجسام سنگين را جا به جا مي کند. اغلب تاور کرين جسم سنگين را تا ارتفاعي معيني بالا برده و سپس اقدام به جا به جايي آن در شعاع هاي گوناگون مي کند. با توجه به قدرت مانور بالاي تاور کرين در زمينه ي باربرداري در صنايع مختلف از اين وسيله استفاده مي شود .

تاورکرين پتن چگونه به وجود آمد؟
همواره براي ساخت سازه هاي عظيم مشکل ساخت وجود داشته،بخصوص وقتي کار به ارتفاعات زيادي از سطح زمين مي رسد بايد وقت و نيرو و هزينه زيادي به کار رود تا مصالح و تجهيزات با وزن و حجم بالا در سازه قابل استفاده شوند.اين مشکل در حدود 70 سال پيش با ساخت نخستين تاور کرين ها تا حدود زيادي مرتفع گرديد.
اولين تاورکرين بوسيله يوناني هاي باستان اختراع شد و با نيروي کارگران و چهارپايان کار مي کرد.
اين تاورکرين براي ساختن ساختمان هاي بلند در آن زمان مورد استفاده قرار مي گرفت و اجازه حمل اجسام سنگين به بالاي بناي مورد نظر را ميداد.
تاورکرين ها از اجزاي اصلي و ضروري در هر سايت ساختماني مي باشند.