دیگ و هیتر روغن داغ چگونه کار می کند

 هیتر یا دیگ روغن داغ به عنوان یکی از مهمترین مبدل های حرارتی از نوع بویلر ها بوده که برای ایجاد تبادل حرارت بین سیال روغن از یک طرف و گازهای بسیار داغ داخل کوره خود از طرف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگ روغن داغ طرح عمودي (بویلر روغن "داغ")
یک دیگ و هیتر روغن برای اینکه سطح حرارتی مورد نیاز را جهت انتقال حرارت بین دو سیال ذکر شده ایجاد کند به نحوی مورد طراحی قرار می گیرد که اولا احتمال بالارفتن دمای روغن را قبل از اینکه دچار تجزیه یا احتراق شود را کاهش دهد و در ثانی نیز کمترین افت فشار را برای خط سیرکوله روغن ایجاد نماید.
لذا واحد فنی طراحی در شرکت های بویلر ساز معتبر با در نظر گرفتن آخرین استانداردهای فنی موجود و همچنین آخرین اصلاحات انجام شده در زمینه عملکرد بهینه دستگاه و بهینه سازی انرژی مصرفی ، اقدام به طراحی می نمایند.
 هیتر یا دیگ روغن داغ باید به نحوی ساخته شود که سه پاس کامل حرارتی برای انتقال حرارت در طول مسیر شعله طی شود لذا بدین منظور در طراحی استاندارد دو کوئل حلقوی برای این دستگاه در نظر گرفته می شود.
این کوئل های حلقوی در دیگ روغنداغ به نحوی طراحی می گردند که پاس اول حرارتی و انتقال ماکزیمم حرارت در داخل کوئل کوچکتر واقع گردد و پس از ورود شعله به پاس دوم بین کوئل ها ، به نحو کنترل شده حرارت به طرف پاس سوم نیز ادامه یابد.