روش نگهداری و نصب و جابجائی لوله های پلی اتیلن

مشخصات لوله ها پلي اتيلن
پلي اتيلن از پليمريزاسيون اتيلن و اولفين همراه دوده آنتي اکسيدان تهيه مي شود. اين ماده به صورت تجاري درسه نوع ،وزن مخصوص کم،وزن مخصوص متوسط و وزن مخصوص زياد ،به بازار عرضه مي شود . هر چه وزن مخصوص موادپلي اتيلن بيشتر باشد ،مقاوم آن بيشتر است . طراحي خطوط لوله بايد همراه با توجه به توليدات مختلف در هر مقطع زماني صورت گيرد .
در توليد لوله‌هاي پلي اتيلن ،از دستگاه اکسترودر استفاده مي شود و دستگاه به طور خودکار اين مواد را گرم وخميري شکل کرده و با فشار ،ازقالب مخصوص عبور مي دهد که پس از سر شدن به صورت لوله از دستگاه خارج ميشود.

موارد استفاده از محصولات پلي اتيلن
¬شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
¬ شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
¬ شبكه هاي گاز رساني
¬ شبكه هاي زهكشي
¬ سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
¬ شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
¬ سيستم هاي آبياري متحرك
¬ پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
¬ پوشش كابلهاي برق
¬ پوشش لوله هاي فلزي
¬ بعنوان كانالهاي تهويه
سازندگان لوله هاي پلي اتيلن
به علل محدوديت توليد لوله‌هاي پلي‌اتيلن از نظر فشار کار، قطر، متعلقات، نوع اتصال و ظرفيت توليد، لازم است قبل از قطعيت انتخاب لوله، ضمن تماس باسازندگان مربوط، اين محدوديت‌ها مشخص و با نيازهاي طرح انطباق داده شوند.

حمل وجابجايي لوله هاي پلي اتيلن و متعلقات
روش نگهداري و نصب و جابجائي لوله هاي پلي اتيلن
پيمانکار موظف است در بارگيري و تخليه لوله و متعلقات، نهايت دقت و احتياط را به عمل آورد، تا صدمه‌اي به آنها وارد نيايد.
بلند کردن و پائين گذاشتن لوله و متعلقات، بايد به آرامي انجام شود. در زمان حمل نيز، از کاميون‌ها‌ي با سطح صاف و بدون ميخ و عاري از سطوح تيز و برنده استفاده شود.
چنانچه لوله‌ها به صورت بسته‌بندي در کارخانه تهيه و عرضه مي‌شوند، در موقع بلند کردن آنها توسط جرثقيل، بايد از تسمه‌هاي پهن استفاده شود و از به کار بردن زنجير، قلاب، يا ساير و سايل سخت اجتناب گردد. براي نحوه جابجايي اين بسته‌ها را نشان - لوله هاي با طول بيش از6متر، از تيرهاي توزيع کننده نيرو استفاده شود.
پيمانکار نبايد براي جابجا کردن لوله‌هاي پلي‌اتيلن، آنها را روي زمين سخت بغلطاند. پيمانکار نبايد براي انتقال لوله‌ها به سطح پائين‌تر،آنها را روي ريل فلزي يا الوار چوبي سردهد و بايد دقت کند در هنگام جابجايي لوله و متعلقات، ضربه‌اي به آنها وارد نشده و يا خراش و ساييدگي در آنها به وجود نيايد. درعين حال بايد از تماس جدار لوله با متعلقات فلزي و سنگ‌هاي تيز،که موجب بريدگي و يا کنده شدن جداره ها نمي‌شود، جلوگيري گردد.
درصورتي که جابجايي لوله و متعلقات در دماي زير صفر درجه انجام مي‌شود، پيمانکار بايد دقت کند که لوله و متعلقات با اجسام سخت برخورد نکرده و يا سقوط نکنند، زيرا باعث شکستگي آنها مي‌شود.
درصورت حمل و نقل در شرايط مرطوب يا يخبندان، دقت شود که به علت لغزنده بودن سطح لوله‌ها، صدمه به افراد در موقع حمل لوله‌ها وارد نشود.
پيمانکار بايد دقت نمايد که لوله‌هايي که به صورت رول انبار مي‌شوند، درموقع بازکردن، روي سطح سخت کشيده و باز نشوند و بازکردن آنها، به صورتي انجام شود که رول لوله پيچ نخورده و تاب برندارد.