روغن های اصلی صنعتی-هیدرولیک

? دسته اصلي روغنهاي صنعتي- هيدروليک عبارت است از:
-R &O که داراي خواص ضد زنگ و ضد اکسيداسيون است
- AW که داراي خواص ضد سايش است.
- HVI & AW که داراي شاخص گرانروي بالا و خواص ضد سايش است.

روغن هاي هيدروليک عبارتند از:
مواد کاربرد و گريد روغن دنده صنعتي نيسان عبارت است از:
- مصارف صنعتي که نياز به روغن دنده EP دارند
- سيستم انتقال دهنده هاي فولادي
- ياتاقانها

? روغن دنده صنعتي
پارامترهاي مهم در انتخاب روغن صنعتي دنده به شرح زير است:
- گرانروي توصيه شده
- نوع چرخ دنده و ابعاد
- سرعت و دور خروجي چرخ دنده
- شرايط محيطي
- فشار و بار وارد شده به چرخ دنده

? روغن هاي حل شونده
موارد کاربرد روغن هاي حل شونده عبارتند از: استفاده در تمامي عمليات ماشين کاري که نياز به روغن امولسيون بدون EP دارند، مناسب براي سنگ زني، مته کاري و اره کاري.