زمان کارکرد روغن هیدرولیک چقدر است

بيشتر افراد بر اين باورند که روغن هاي صنعتي مانند روغن هيدروليک نيز بايد همچون روغن هاي موتور زمان کار کرد (کيلومترکارکرد روغن موتور) مشخصي داشته باشند ، در حليکه اين موضوع در روغن هاي صنعتي به واسطه گستره وسيع تنوع تجهيزات و شرايط گوناگون کارکرد و نوع کاري که روغن در سيستم انجام مي دهد بستگي دارد. از اين رو نمي توان براي تمام انواع روغن هاي هيدروليک در تمام سيستم ها زمان کار کرد يکساني را تعريف نمود و آن را بناي کار سيستم قرار داد. از اينرو براي تعيين عمر روغن هيدروليک از يکي از دو روش زير استفاده مي شود:

1- توصيه سازنده دستگاه:
اغلب سازندگان دستگاه ها در کتاب راهنماي تجهيزات توليدي خود نوع روغن مورد نياز و مشخصات و سطوح کيفيت آن را براي مصرف کننده مشخص مي نمايند، تا کاربر براي انتخاب روغن مناسب دچار سردرگمي نشود. ولي پس از تعيين روغن مناسب ، نکته بسيار مهم اين است که تا چه زماني اين روغن در سيستم توانايي کارکرد مناسب را دارد، چراکه در صورت استفاده از روغن در زمان طولاني تر از حد مجاز ، به دليل تخريب ساختار روغن و از دست دادن خصوصيات فيزيکي و شيميايي خود ديگر توانايي جلوگيري از سايش و محافظت از اجزاء سيستم را نخواهد داشت و در مدت زمان کوتاهي به دليل فشار کاري بالا قطعات دچار آسيب جدي خواهند شد. از اينرو سازندگان معتبر در کتاب راهنماي تجهيزات خود پس از معرفي روغن مناسب ، زمان کارکرد آن را نيز اعلام مي کنند و يا برنامه کنترل وضعيت روغن را براي مصرف کننده تعريف مي ناميند تا هرگاه روغن به زمان پايان عمر خود در سيستم رسيد بر اساس نتايج آزمايش هاي کنترل کيفيت روغن که در برنامه CM(Condition Monitoring) بتوان به آن پي برد و در سدد تعويض آن برآمد.
2- برخي از سازندگان تجهيزات در کتاب راهنما از زمان کار کرد روغن حرفي به ميان نمي آورند. در چنين شرايطي مصرف کننده با استفاده از مشاوره متخصصين روانکاري (که معمولا سازندگان معتبر روانکار هستند) روغن مناسب را انتخاب مي کنند . سپس تحت نظر متخصصين روانکاري در زمان کار کرد سيستم در بازه هاي زماني مشخصي از روغن در حال کار سيستم نمونه هايي براي انجام آزمايش هاي کيفي گرفته و وضعيت روغن را بررسي مي نمايند ، با استفاده از دانش متخصصين روانکاري مي توان از نتايج بدست آمده از اين ازمون ها زمان پايان عمر روغن هيدروليک را در سيستم مورد نظر بدست آورد.
** استفاده از برنامه CM در سيستم هاي صنعتي براي مديريت روانکاري در کارخانه و جلوگيري از بروز آسيب هاي جدي به تجهيزات و وارد شدن هزينه هاي تعميراتي هنگفت به سيستم، همواره اصلي ترين توصيه متخصصين روانکاري است.
کدام روغن براي خوردرو شما مناسب است
آنچه که امروز دارندگان خودرو با آن مواجه هستند ، انتخاب روغن مناسب براي خودرو و آگاهي از زمان کارکرد آن است.