صرفه جویی با پرده هوا

درب هاي باز در ساختمان ها مقدار قابل توجهي انرژي را هدر مي دهند. نصب پرده هوا مي تواند تا 90% جلوي اين تلفات را بگيرد. با نصب اين سيستم در زمستان فروشگاه ها و مراکز بزرگ مي توانند درهاي خود را براي جذب بيشتر مشتري باز نگاه داشته بدون اينکه سرما وارد محيطشان گردد.

پرده هوا
در تابستان تمام پرده هوا بدون اتصال به المنت هاي گرم خاصي، هواي گرم را به بيرون مي راند. اين واحدها اغلب در سردخانه ها و کارخانجات مواد لبني استفاده مي شود. هنگام استفاده از پرده هوا در اتاق هاي سرد دستگاه بايد در بخش گرمتر و به صورت کج با زاويه 15 درجه به سمت محيط گرم تر نصب گردد. اين کار براي جلوگيري از خروج هواي سرد به محيط گرم و همچنين براي حفاظت از موتور دستگاه انجام مي گيرد.

انتخاب پرده هوا مناسب ويرايش
انتخاب مناسب پرده هوا در راندمان و کارايي تجهيزات تهويه بسيار موثر است. يک پرده هوا با قدرت پايين فن نمي تواند جلوي ورود هواي سرد را بگيرد. در عوض نصب سيستمي قدرتمند در ارتفاع هاي پايين مي تواند براي افرادي که در زير آن ايستاده اند نامطلوب و پر سر و صدا باشد. براي حصول به نتيجه بهتر مطلوب است که کل عرض درب تحت جريان پيوسته هوا قرار گيرد. پرده هاي هوا هم مي توانند المنت هاي گرم داشته باشد و هم بدون المنت باشند. هر دوي آن ها افت انرژي را به يک ميزان کاهش مي دهند و تفاوتشان به تاثير گذاري روي افراد در محل باز مي گردد. وجود المنت هاي گرمايي، هوا را در ورودي خشک کرده و محيط را گرم مي کند. تعيين اين که چه مقدار هواي گرم اتاق نياز دارد بستگي به اختلاف دماي داخل و بيرون داشته همچنين به اينکه غير از پرده هوا چند منبع گرمايشي ديگر در محل موجود است.