عرفی چگونگی کار تاورکرین

تاورکرين پتن (جرثقيل برج) يک وسيله ثابت معمول در محل ساخت ساختمان هاي بزرگ است . آنها وسايلي قوي و زيبا يي ناشناخته هستند . آنها اغلب تا ??? feet در آسمانها قد بر افراشته اند و از دور مي توانند غير قابل دسترسي باشند . کارگران ساختماني از تاور کرين براي جابجايي آهن آلات ساختماني . بتون . ابزارهاي بزرگ شبيه ژنراتورها و قطعات مختلف وسيعي در ديگر مصالح ساختماني استفاده مي کنند.تاور کرين مي توواند تا ??? feet به آسمان بلند شود و تا ?? تن را بلند کند?-قسمت هايي از يک تاور کرين تمام تاور کرين ها شامل قسمت هاي پايه اي شبيه هم هستند. *** پايه آن يک صفحه بتني بزرگ است که جرثقيل را پشتيباني مي کند.*** ارتباط پايه اي دکل همان است که به جرثقيل اجازه مي دهد تا ارتفاع بگيرد.*** بالاي اين دکل يک واحد چرخشي ضميمه مي شود ( چرخ دنده و موتور) که اجازه چرخش را به جرثقيل مي دهد . بالاي واحد چرخشي سه قسمت وجود دارد :*** شاخه بزرگ افقي ( يا بازوي کاري) : قسمتي از جرثقيل است که بار و فشار را جابجا و تحمل مي کند .***بازوي افقي کوچکتر : قسمتي است که شامل موتور جرثقيل و قسمت هاي الکترونيکي به اضافه وزنه هاي تعادلي بتني مي شود.اتاقک کنترل کننده : بازوي مکانيکي ماشين شامل موتوري است که بار و فشار را جابجا مي کند و راننده به وسيله کنترل الکترونيکي جرثقيل را کنترل مي کند و کابلي استوانه اي شکل که در زير نشان داده شده است.موتور جرثقيل :?-جرثقيل چه مقدار وزني را مي تواند جابجا کند؟ يک جرثقيل برجي نمونه مشخصه هاي ذيل را دارد :*** بيشترين حد ارتفاع آزاد : ??? پا يا ?? متر جرثقيل ارتفاع جمعي خيلي بيشتر از ??? پا دارد اگر آن به ساختمان بسته شده باشد بطوريکه ساختمان اطراف جرثقيل بالا بيايد.***بيشترين حد دسترسي :??? پا يا ?? متر*** بيشترين حد نيروي بلند کردن و جابجايي : ??.? تن***وزنه هاي تعادلي : ?? تن منبع: CIVILICA.IR