كاربرد هاي بويلر و (ديگ روغن داغ)

با توجه به توسعه استفاده از روغن حرارتي بجاي سيال حامل انرژي در سيستم هاي گرمايشي مختلف صنعتي، و از طرفي نيز مزيت هاي سيستم روغن داغ نسبت به سيستم بخار، امروزه ديگ و بويلر روغن داغ يا اويل هيتر ها از جايگاه ويژه اي در صنايع مختلف برخوردار شده اند.
از مهمترين مزيت هاي اين سيستم گرمايشي ، توانايي دست يابي به دماي انتقالي بالاتر از 300 درجه با استفاده از روغن حرارتي مخصوص مي باشد كه در خيلي از مصارف كه نيازمند جذب حرارت ثابت و كنترل شده و از طرفي غير مستقيم مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرد.

برخي از كاربردهاي صنعتي بويلر روغن داغ :
1-استفاده در صنايع توليد قير، آسفالت و ايزوگام
2-استفاده در جهت گرمايش كنترل شده در رآكتورهاي مواد شيميايي
3-استفاده جهت روان سازي و گرم كردن مواد نفتي سنگين در مخازن بزرگ
4-استفاده در خشك كن هاي بزرگ صنعتي
5-استفاده جهت توليد گرماي غير مستقيم در كوره هاي بزرگ پخت صنعتي
6-استفاده جهت گرمايش در خط توليد چيپس و سرخ كردني ها در صنايع غذايي
7-استفاده جهت گرمايش در توليد چرم مصنوعي
8-استفاده در كارخانجات توليد روغن هاي خوراكي
9-استفاده در جهت توليد نبات و آبنبات در صنايع غذايي
10-استفاده در جهت گرمايش در توليد ورق هاي چوبي نئوپان و MDF
11-استفاده در كارخانجات تصفيه روغن موتور
12-استفاده در سيستم هاي گرمايشي ماشين آلات چاپخانه هاي جديد