مراقبت و نگهداري ماشين آلات در کارتن سازی

مراقبت ونگهداري از ماشين الات وخطوط توليد کارتن سازي از آن جهت حائز اهميت است که با توجه به اين مهم مي توان در کيفيت و کميت به نمره قابل قبولي رسيد و از حداکثر امکانات ماشين الات به بهره وري درست دست يافت . همان طور که در قبل به رعايت نکات ايمني در بالا بردن ضريب امنيت پرسنل اشاره شد در اينجا نيز به مراقبت و رسيدگي به ماشين الات خواهيم پرداخت .

نظافت:
نظافت در ماشين آلات به دو صورت انجام مي پذيرد :
1. نظافت ظاهري که تمام بدنه ها و قسمت هاي ظاهري دستگاه ها نظافت شده و محيطي سالم ونشاط آور را برايمان ايجاد مي نمايد.
2. نظافت صنعتي که تمام نقاط مهم وحساس ماشين از آلاينده ها تميز شده و اين کار تاثير مستقيم در کيفيت کار خواهد داشت . عدم نظافت درست صنعتي خطوط توليد مي تواند، سر منشا بسياري از ايرادات و اشکالات ماشين آلات باشد و از آن به عنوان بزرگ ترين عامل ايجاد اخلال در روند کار درست ماشين آلات مي توان ياد کرد .

بعضا در بسياري از کارخانه ها عدم نظافت درست صنعتي باعث متوقف شدن خطوط توليد عظيم شده است. حال آنکه تمام متخصصين اين کارخانه ها غافل از مواردي به اين سادگي ولي پر اهميت بوده اند.
براي مثال: وجود پرزهاي کارتن در ماشين کروگيت و در ساکشن فن دستگاه مي تواند باعث مسدود شدن مسير مکش هوا شده و عمل مکيدن هوا را مختل نمايد و در صورت عدم اگاهي و توجه، اين مساله به اندازه اي ادامه خواهد يافت تا يک يونيت از خط توليد و متعاقب آن کل خط توليد را متوقف سازد .

يا اينکه گرفتن جرم و آشغال در دراير هاي خط توليد کاغذ نيز مي توان جلوي انتقال درست حرارت و يکنواختي دريافت حرارت را از کاغذ گرفته و باعث شود که تمام نقاط کاغذ از درصد رطوبت مساوي بر خوردار نباشد.

در چاپ فلکسو(flexo printer ) خشک شدن رنگ در مسيرها ي برگشت رنگ مي تواند باعث مسدود شدن اين مسير شده و تخليه رنگ به راحتي انجام نشود و باعث ريزش رنگ در دستگاه و حتي بر روي شيت هاي کارتن شود.

پرزهاي کارتن مي تواند در دايکات هاي ( die cutter ) بسيار پيشرفته جلوي سنسورهاي نوري آن را گرفته وحس گرهاي نوري دستگاه را دچار اشتباه نموده و باعث توقف مکرر ماشين شود.

در ساکشن فن فيدر چاپ هاي فلکسو (flexo printer) با تجمع پرز ها و کارتن ريزه ها مسير مکش هوا مسدود شده و در عملکرد يونيت مذکور خلل ايجاد نمايد.
و موارد مشابهي که در تمام قسمت هاي ديگر خطوط توليد مي توان به تک تک آنها اشاره نمود.
پس تا اينجا اصلي ترين و مهم ترين عامل مخرب ماشين آلات و محصول توليد شده را شناختيم که در صد بسيار بسيار بالايي از توقفات توليد و پايين آمدن راندمان و کيفيت کار را موجب مي شود. اگر محاسبه کنيم به نتيجه خواهيم رسيد که اگر ساعاتي از هفته را به نظافت عمومي ماشين آلات اختصاص دهيم حتي در حفظ زمان و راندمان کار نيز پيش افتاده ايم .
چون اين عدم توجه مي تواند باعث به وجود آمدن اشکالات بسياري شود.

 

زمان نظافت ماشين و باز کردن کاورها و قسمت هاي مورد لزوم در نظافت مي تواند نظارت اپراتور ها و نفرات فني کارخانه را در بررسي سلامت ماشين بيشتر کرده و از بسياري مشکلات ونواقص فني پيشگيري نمايد و مانع آسيب ديدگي بيشتر ماشين الات شود .
بهتر است در مواقع نظافت ماشين آلات نفرات فني کارخانه نيز کار سرويس کاري و بازديد فني خود را انجام داده و به رفع نواقص مکانيکي و الکترونيکي ماشين نيز پرداخته شود و تمام اين موارد بايستي با برنامه ريزي درست انجام پذيرد تا با توقف کمتري بتوانيم تمام اين کارها را انجام داده و از زمان نيز استفاده کامل ببريم.

بايد بدانيم که هر سيلندر يا هر غلطک و يا هر يونيتي که به حرکت در مي آيد در تمام خطوط توليد نياز به روانکاري دارد که مي تواند به وسيله گريس کاري يا روغن کاري يا تزريق واسكازين داخل گيربکس ها انجام شود .تا عمر مفيد ماشين الات بالا رفته ودچار آسيب ديدگي وخرابي نشوند.

و نيز مي توان تعداد گريس خورهاي موجود در يونيت و يا بوش هايي که نياز به روان کاري دارند. و کد گذاري شده و مسئول سرويس کاري خطوط توليد از تعداد آنها آگاه بوده، از رسيدگي به هيچ کدام از آنها غافل نشوند .
حتي اگر موردي داراي نقص فني بوده وامکان تزريق گريس يا روغن براي فرد سرويس کار نباشد بايستي به نفرات فني کارخانه اطلاع داده شود و در اسرع وقت مشکل آن بر طرف شود تا در نهايت اين مشکل باعث به وجود آمدن مشکلات جدي تري نشود.
از ديگر کارهاي مفيد جهت ارائه سرويس درست در ماشين آلات آچار کشي پيچ هاي خطوط توليد مي باشد . ولي اين کار بايستي توسط افراد اگاه انجام پذيرد و به اشتباه پيچ هاي ريگلاژ ي خطوط توليد آچار کشي نشود چون اين کار مي تواند منجر به بهم خوردن تنظيمات ماشين شود .