معرفی قطعات تاورکرین به زبان ساده

در اين بخش به طور خلاصه قطعات تاورکرين پتن شرح داده مي شود. البته در تاورهاي مختلف با توجه به نوع کاربري آنها قطعات مختلفي به کار مي رود. مثلا با توجه به اينکه تاوري خود رونده يا ريلي يا با استراکچر ثابت باشد قطعات پايه آن با هم متفاوت مي باشد. اما در حالت کلي تاورهاي مختلف داراي قطعات مشترکي زيادي با هم مي باشند.

قطعات پايه (استراکچر پايه) :
معمولا با توجه به اينکه پايه هاي تاور کرين از چه نوعي باشد اين قطعات متفاوت مي باشد. در حالت فيکس اين قطعات شامل پايه هايي مي باشد که در بتن جايگذاري مي شوند
در نوعي ديگر اين پايه هاي مي تواند به صورت يک چهار وجهي باشد که بلوکهاي بتني بر روي آن قرار داده مي شود. مزيت اين نوع تاورها جابه جايي راحت تاور مي باشد.
در انواع ديگر ممکن است پايه ها داراي چرخ هايي ( بوجي ) باشند که بر روي ريل حرکت ميکند. يا ممکن است اصلا تاور خودرو باشد و بر روي يک سيستم حرکت چرخ زنجيري مانند بلدوزر حرکت کند.

سکشن هاي ارتفاعي :
اين قطعات جهت ارتفاع دادن تاور استفاده مي شوند و ممکن است دو قطعه اولي به خاطر ارتباط با پايه با ساير قطعات تفاوت داشته باشد:

قطعه ارتفاع دهنده يا کاج :
از اين قطعه جهت ارتفاع دادن تاور استفاده مي شود. اين قطعه با واسطه قرار گرفتن بين قطعات ارتفاعي جاي يکي قطعه ارتفاعي ديگر را باز مي کند و در اين حالت مي توان قطعه ارتفاعي جديد اضافه کرد. اين قطعه طبيعتا از قطعات ارتفاعي بزرگتر مي باشد. معمولا در چون جهت ارتفاع دادن تاور نياز است که متصدي اين کار تسلط کافي بر موقيت خود داشته باشد اطراف اين قطعه نرده و راهرو نصب مي گردد.

گردان :
اين قسمت واسط بين کله قندي ، جيب ، کانتر جيب و قطعات ارتفاعي مي باشد. و از طرف ديگر امکان گردش تاور را توسط يک يا دو الکتروموتور فراهم مي آورد.

تاج تاور يا کله قندي:
از اين قسمت جهت نگه داشتن جيب و کانتر جيب استفاده مي شود همچنين از اين قسمت سيم بکسل سيستم قلاب نيز عبود داده مي شود. اين قسمت که شکلي مخروطي دارد توسط چند سيم بکسل يا ميله آهني جيب و کانتر جيب تاور را نگه مي دارد. اين قطعه در بالاي سيستم گردان نصب مي گردد.

جيب يا فلش :
اين قسمت از مجموعه استراکچر هاي فلزي تشکيل شده است که توسط پين به هم ديگر متصل مي گردند. اين بخش از يک طرف به گردان و از طرف ديگر آزاد مي باشد و توسط کابل يا ميله هاي فلزي به تاج دستگاه متصل شده است. وظيفه اصلي اين بخش ايجاد مسير ريلي جهت حرکت افقي قلاب مي باشد. بسته به ظرفيت و نوع تاور طول اين بخش متغيير مي باشد.

کانتر جيب يا کن فلش :
اين بخش درست در مقابل جيب قرار مي گيرد و کار اصلي آن حفظ تعادل تاور مي باشد. اين بخش نيست از يک طرف آزاد و از طرف ديگر به گردان متصل است و توسط کابل يا ميله هاي فلز که به تاج وصل مي شوند نگه داشته مي شود. با توجه به کوتاه و سبک بودن طول اين قسمت از دستگاه جهت تعادل طرفين تاور (يعني کانتر جيب و جيب) از وزنه هاي بتي استفاده مي کنند بسته به نوع تاور معمولا سيستم قلاب يا هويست نيز در اين قسمت قرار مي گيرد. معمولا جهت عمليات مونتاژ و سرويس نگهداري در اين بخش راهرو و نرده نيز نصب مي شود.

کابين اپراتور:
اين قسمت معمولا کنار گردان نصب مي شود و براي تسلط اپراتور همراه گردش دستگاه مي چرخد. در اين بخش اجزاي کنترلي ماننده دستگيره هاي کار و تابلو برق کنترل قرار داده ميشود.

ترولي يا کالسکه حرکت :
اين قسمت شامل استراکچر فلزي به همراه چند روليک مي باشد که جهت حرکت ريلي قلاب روي جيب استفاده مي شود. اين مجموع توسط يک الکتروگيربکس به همراه سيم بکسل و درام بر روي جيب حرکت افقي دارد. اين قسمت داراي چند پولي جهت نصب سيم بکسل قلاب نيز مي باشد.

سيستم حرکت ترولي :
اين قسمت جهت حرکت ترولي روي جيب استفاده مي شود. اين سيستم معمولا شامل يک الکتروگيربکس ، درام سيم بکسل ، سيم بکسل ، سنسور ترولي مي باشد. سنسور ترولي مقدار حرکت ترولي را اندازه گرفته و در نمايشگر جلوي کاربر نمايش مي دهد.

سيستم قلاب يا هوک :
اين قسمت از تاور داراي چند پولي و يک قلاب مي باشد که جهت بلند کردن بار از آن استفاده مي شود. بسته به نوع استفاده مکانيزيم اين سيستم ممکن است به صورت دو واير يا چهار واير باشد.

سيستم هويست يا الکترو موتور قلاب:
اين قسمت شامل يک الکتروگيربکس مي باشد که به درام سيم بکسل قلاب وصل شده است و معمولاي يک تابلوي برق نيز بالاي آن قرار دارد. از اين سيستم جهت بالا و پايين بردن قلاب استفاده مي شود و محل نصب آن روي کانتر جيب مي باشد. بسته به نوع سيستم اين بخش جهت کنترل حرکت رو به پايين قلاب يا از ترمز مکانيکي استفاده مي شود يا از تبديل الکتروموترو به ژنراتور استفاده مي شود که در اين حالت معمولا قسمتي به نام ريزستور نيز نصب مي شود که جهت مستهلک کردن انرژي توليد شده توسط اين سيستم استفاده مي شود .

تابلوي کنترل :
اين قسمت معمولا در کابين اپراتور قرار دارد و کليه اجزاي برقي کنترل تاور در آن قرار دارد.

سنسورها :
معمولا جهت بالا بردن امنيت کار با تاور ها سنسورهاي متعددي استفاده مي شود که مهمترين آنها به شرح زير است:
سنسور ترولي : حرکت افقي ترولي را کنترل و اندازه ميگرد.
سنسور گردان: ميزان گردش تاور را اندازه گيري مي کند.
سنسور قلاب: جهت اندازه گيري ارتفاع قلاب استفاده مي شود.
سنسور گشتاور : محل نصب اين سنسور معمولا بر روي تاج تاور مي باشد و ميزان خمش تاج را اندازه گيري ميکند.
سنسور تناژ : جهت اندازه گيري وزن بار به کار مي ورد.
سنسور باد سنج : سرعت وزش باد را اندازه ميگيرد.
کل سنسور هاي بالا اطلاعات خود را به پي ال سي تابلو برق اصلي ميفرستند و پي ال سي بعد از پردازش آنها اگر وضعيت هر يک از پارمترها خارج از حد مجاز باشد به اپراتور اطلاع مي دهد و يا سيستم را قطع مي کند.