نکاتی که باید در نصب تاورکرین رعایت شود

1. انتخاب گروه نصاب و تاييد صلاحيت آنها بايد توسط مديريت مربوطه و HSEکارکاه انجام گيرد.
2. قبل از نصب و مونتاژ؛دستور العمل نصب دستگاه تهيه و توسط گروه نصاب (به خصوص سرپرست گروه)مطالعه شود.
3. محوطه نصب بايد کاملا محصور شود به طوري که از عبور و مرور افراد متفرقه در محوطه جلوگيري به عمل آيد.
4. جرثقيل مناسب و سالم و همچنين اپراتور با صلاحيت براي عمليات نصب و مونتاژ تدارک ديده شود.
5. فونداسيون نصب توسط دفتر فني کارگاه و نمايندگان HSEدر کارگاه بازديد و تاييد شود.
6. در مورد تاور هاي ريلي نصب استاپرهاي نهايي در سر ريل ها و نصب ليميت سوييچ ها ي انتهايي الزامي است.
7. قبل ازو در حين عمليات نصب و مونتاژ به شرايط آب و هوايي توجه شود.در زمان نامساعد بودن شرايط جوي و در سرعت باد بالاتر از ??m/s؛از انجام عمليات خودداري شود.
8. قبل از شروع عملياتنصب و مونتاژ؛کليه قطعات تاورکرين پتن از لحاظ سلامت فني وتعداد کنترل شود.
9. ابزار کار مناسب ؛سالم و کافي در اختيار گروه نصاب قرار داده شود.
10. آمبولانس و افسر HSEدر محل نصب و مونتاژ حاضر باشند.
11. عمليات مونت ونصب فقط در روز انجام شود و در صورت نبودروشنايي کافي از انجام آن برخورداري شود.
12. به موانع ؛به خصوص کابل هاي برق در محوطه ي نصب توجه شود.
13. آلودگي هاي صوتي در نزديکي محل نصب تا حد امکان حذف يا کاهش داده شود.
14. جهت ايجاد ارتباط موثر بين سرپرست گروه نصب و اپراتور جرثقيل ؛دستگاه بي سيم در اختيار اين افراد قرار داده شود.
15. در حين عمليات نصب ومونتاژ استفاده از تلفن همراه ممنوع مي باشد.
16. چراغ هاي خطر چشمک زن در بالاي تاج ؛طول فلش و در قسمت انهاي فلش نصب شود.
17. افراد نصاب بايد از تجهيزات حفاظت فردي مناسب شامل لباس کار،کفش ،دستکش،عينک و کمربند بسته به مورد استفاده نمايند.