نکات مهم در نگهداری پرده هوا

1) از نصب دستگاه در مکانهايي که امکان ورود آب به داخل دستگاه و موتور آن وجود دارد خودداري نماييد .
2) گرد و غبار و آلودگي هوا ميتواند به مرور زمان موجب برهم خوردن بالانس و نامتوازن شدن پروانه ها شده و محور موتور را از تراز خارج کرده و موجب لرزش و در نهايت شکستن پروانه يا سوختن موتور گردد . به همين دليل سرويس دوره اي دستگاه ضروري ميباشد .
3) در دستگاه هايي که مجهز به ميکروسوئيچ ميباشد در زمانهاي پر تردد بهتر است دستگاه از حالت اتومات خارج شده و دائم کار شود .
4) از بنزين يا تينر و يا ساير مواد شيميايي براي پاک کردن دستگاه استفاده نکنيد .

انتخاب پرده هواي مناسب:
1- انتخاب مناسب پرده هوا در راندمان و کارايي تجهيزات تهويه بسيار موثر است.
2- يک پرده هوا با قدرت پايين فن نمي تواند جلوي ورود هواي سرد را بگيرد و بلعکس، نصب سيستمي قدرتمند در ارتفاع هاي پايين مي تواند براي افرادي که در زير آن ايستاده اند نامطلوب و پر سر و صدا باشد.
3- براي حصول به نتيجه بهتر مطلوب است که کل عرض درب تحت جريان پيوسته هوا قرار گيرد.
4- پرده هاي هوا هم مي توانند المنت هاي گرم داشته باشد و هم بدون المنت باشند و هر دوي آن ها افت انرژي را به يک ميزان کاهش مي دهند و تفاوتشان به تاثير گذاري روي افراد در محل باز مي گردد و وجود المنت هاي گرمايي، هوا را در ورودي خشک کرده و محيط را گرم مي کند. تعيين اين که يک اتاق چه ميزان هواي گرم نياز دارد بستگي به اختلاف دماي داخل و بيرون داشته و به اينکه غير از پرده هوا چند منبع گرمايشي ديگر در محل موجود است بستگي دارد.
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

لوازم خودرو