چگونگی به وجود آمدن جرثقیل برجی

در گذشته براي ساخت سازه هاي عظيم مشکل وجود داشته به خصوص وقتي کار به ارتفاعات زيادي از سطح زمين ميرسدبايد وقت و نيرو و هزينه ي زيادي بکار رود تا مصالح و تجهيزات با وزن و حجم بالا در سازه قابل استفاده شوند. اين مشکل در حدود 70 سال پيش با ساخت نخستين تاور کرين ها تا حدود زيادي مرتفع گرديد.
اولين تاورکرين بوسيله يوناني هاي باستان اختراع شد و با نيروي کارگران و چهارپايان کار مي کرد.
اين تاورکرين پتن براي ساختن ساختمان هاي بلند در آن زمان مورد استفاده قرار مي گرفت و اجازه حمل اجسام سنگين به بالاي بناي مورد نظر را ميداد.
تاورکرين ها از اجزاي اصلي و ضروري در هر سايت ساختماني مي باشند
تاور کرين ها يا جرثقيل هاي برجي جز لوازم ثابت و رايج در مکان هاي ساختمان سازي بزرگ هستند. آنها اغلب اجسام را صدها متر بالا مي برند و مي توانند به فاصله دوري انتقال دهند. کاربر ساختماني از تاور کرين براي بلند کردن فولاد، بتون، ابزارهاي بزرگي مانند ژنراتورها و مشعل هاي استيلني و انواع مختلفي از مواد ساختماني ديگر استفاده مي کند.