کاربردها و انواع تاور کرین

کاربردهاي تاورکرين پتن
برج سازي
سد سازي
سيلو سازي
پل سازي
ساختمان سازي

حمل کالا در بنادر
به منظور جا به جايي و بلند کردن قطعات سنگين و بزرگ مثل ژنراتورها و قطعات بتني و فلزي در صنايع مختلف از تاور کرين استفاده مي شود.

انواع تاور کرين :
تاور کرين ها به سه دسته ثابت ، متحرک و بالا رونده تقسيم مي شوند.

تاور کرين متحرک خود در سه نوع موجود است:
- تاور کرين ريلي
- تاور کرين جاده اي
- تاور کرين شناور

در ساخت اين تاور کرين از قطعات ساده اي به شکل خرپا استفاده شده است. تاور کرين هاي متحرک شعاع عملياتي وسيعي دارند و تا ارتفاع زيادي را تحت پوشش قرار مي دهند
تاور کرين بالارونده روي بناهاي در حال ساخت قرار مي گيرند و همراه آنها با افزايش ارتفاع ساختمان بالا مي رود. از اين نوع تاور کرين نيز در صنعت برج سازي و ساخت آسمان خراش ها و پل سازي استفاده مي شود.